Dokumenty

V tejto sekcii nájdete dokumenty potrebné na propagáciu kampane vo Vašich mestách, ako aj stručné odporúčania pre zapojenie, hlavný poster kampane ETM 2018, tematickú príručku pre organizátorov, kde nájdete aj príklady dobrej praxe, logá a piktogramy kampane v rôznom prevedení (horizontálne, logo s dátumom, logo v troch riadkoch, maskota kampane, piktogramy..), informačný leták, ktorý Vám poslúži pre propagáciu kampane a motiváciu firiem a inštitúcií vo Vašom meste zapojiť sa do kampane, všeobecný podklad na plagát na propagáciu kampane či hlavičkový papier.

V tejto časti nájdete aj Chartu 2018, ktorú je potrebné vyplniť a poslať (platí len pre samosprávy) na adresu:

Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Alica Kučerová
Tajovského 28
975 90  Banská Bystrica

Dokumenty budeme postupne dopĺňať podľa Vašich prípadných požiadaviek.