Ako sa zúčastniť a zaregistrovať?

AKO SA ZÚČASTNIŤ?

Pozvanie zúčastniť sa EURÓPSKEHOTÝŽDŇAMOBILITY majú akékoľvek mestá, dokonca aj mimo Európy. Ak organizujú podujatie alebo činnosť, ktoré súvisia s udržateľnou mestskou mobilitou, ich online registrácia bude schválená národným koordinátorom.

Podrobný manuál o kampani, možných aktivitách, objasnenie témy ročníka, ako aj podrobnosti o registrácii nájdete tu.

Pre registráciu do kampane je potrebné naplniť aspoň jedno z troch kritérií:

  1. Organizovanie týždňa rôznych aktivít s ohľadom na ústrednú tému ročníka.
  2. Realizácia aspoň jedného nového trvalého opatrenia, ktoré prispeje k modálnemu prechodu od súkromných áut k environmentálne prijateľnejším spôsobom dopravy.Tam, kde je to možné, by minimálne jedno z týchto opatrení malo priniesť trvalé vyčlenenie časti ciest pre chodcov, cyklistov alebo verejnú dopravu, napr. širší chodník, nová cyklotrasa alebo jazdný pruh pre autobusy, nový systém na zníženie intenzity dopravy, zníženie povolenej najvyššej  rýchlosti. Zahrnuté sú aj trvalé opatrenia realizované už skôr v danom roku, ak sa propagujú počas EURÓPSKEHOTÝŽDŇAMOBILITY (16. – 22. septembra).
  3. Organizovanie Dňa bez áut, najlepšie 22. septembra, počas ktorého sa vyčlení jedna alebo viacero oblastí pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu minimálne na jeden celý deň (začínajúc jednu hodinu pred pracovným časom a končiac hodinu po ňom).

Samosprávy/mestá, ktoré sa zapoja do všetkých troch uvedených kritérií, sa stanú zlatými účastníkmi a môžu sa uchádzať o Cenu EURÓPSKEHOTÝŽDŇAMOBILITY (pozrite si kapitolu „Cena EURÓPSKEHOTÝŽDŇAMOBILITY“ )

Ako sa zaregistrovať?

Po zaregistrovaní sa (v prípade nového účastníka) alebo prihlásení do účtu z predchádzajúceho roka na adrese mobilityweek/registration treba vyplniť online registračný formulár (v prednastavenom slovenskom jazyku).

Pri vypĺňaní registračného formulára pre samosprávy/mestá sa vyžadujú tieto informácie:

  • meno, pozícia a kontaktné informácie hlavnej osoby zodpovednej za EURÓPSKYTÝŽDEŇMOBILITY v rámci obce, ako aj za kontakt s médiami,
  • činnosti/podujatia (súvisiace s ročnou témou) organizované pri príležitosti EURÓPSKEHOTÝŽDŇAMOBILITY a príslušný program,
  • trvalé opatrenia realizované v tomto roku,
  • informácie o zónach s prísnym zákazom vjazdu súkromných vozidiel.

Po vyplnení online registrácie prihlásenie potvrdí národný koordinátor. Po schválení dostanete automatický potvrdzujúci e-mail. Až potom sa činnosti daného mesta uverejnia online v časti „Zapojené mestá EURÓPSKEHOTÝŽDŇAMOBILITY“. S potvrdzujúcim e-mailom sa posielajú aj prihlasovacie údaje na webovú stránku, vďaka čomu budú môcť obce priebežne aktualizovať poskytnuté informácie (napr. doplnenie a zmeny programu).

Zaregistrované samosprávy/mestá pošlú na adresu národného koordinátora podpísanú Chartu 2018.